Werkwijze

Stap 1 Maak uw keuze
Afhankelijk van uw voorkeur kunnen onze producten als volgt worden gepubliceerd:
1.1 Als digitaal rapport (zie indicatieve onderzoeksprijs), per e-mail.
1.2 Als hardcover boekwerk (meerprijs € 35,- per exemplaar excl. porto) met één documentatiemap, per post.
1.3 De hardcovers zijn leverbaar in bordeaux, blauw en zwart.

Stap 2 Aanlevering data
2.1 Om een onderzoek te kunnen starten dient u recente genealogische gegevens aan te leveren.
2.2 Denk hierbij aan volledige namen, plaatsen en datums van geboorte, huwelijk en overlijden.
2.3 Het startpunt van het onderzoek kunt u bepalen: uzelf, uw kinderen, ouders of grootouders.
2.4 Uw data worden enkel voor het onderzoek toegepast noch aan derden verstrekt.

Stap 3 Overeenstemming
3.1 Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een persoonlijke, vrijblijvende offerte.
3.2 De prijzen op de website zijn indicatief en niet bindend.
3.3 Na uw schriftelijke akkoord start het genealogische onderzoek.

Stap 4 Onderzoek
4.1 Het onderzoek vindt plaats in een officiële archiefdienst.
4.2 Er wordt gebruik gemaakt van primaire en secundaire archiefbronnen, teruggaand tot 1800, 1750, 1700 of 1650.
4.3 Van interessante treffers worden kopieën gemaakt en bijgevoegd in een documentatiemap.

Stap 5 Uitwerking 
5.1 Na voltooiing van het onderzoek worden de resultaten op papier gezet inclusief bronvermeldingen.
5.2 Elke generatie krijgt doorgaans één of twee pagina’s, desgewenst met toevoeging van uw oude foto’s.
5.3 Een familieoverzicht, spreidingskaart en een adreslijst van geraadpleegde archiefdiensten zijn inbegrepen.

Stap 6 Acceptatie
6.1 Na voltooiing van de uitwerking ontvangt u een preview (PDF) ter acceptatie.
6.2 Het is zeer belangrijk dat u de data zelf goed controleert, voordat er kan worden gepubliceerd.

Stap 7 Betaling
7.1 Na acceptatie van de preview ontvangt u de factuur.
7.2 Op de factuur worden de overboekingsgegevens vermeld.
7.3 Na ontvangst van uw betaling vindt de toezending plaats.

Terug naar het stambomen overzicht ◄

Wie voert het onderzoek uit ►