Stappenplan

Onderstaand stappenplan beschrijft het proces van eerste vraagstelling tot verzending van het eindproduct.
Mocht uw vraag nog onbeantwoord blijven, laat het mij dan even weten.

Stap 1 : Genealogische vraag
Uw genealogische vraag kunt u vanzelfsprekend stellen per e-mail (info@cromberge.nl), via het contactformulier of telefonisch (06-49801330). Neem rustig de tijd om vooraf na te denken over een aantal praktische zaken:

 • Kernvraag: Wat wilt u specifiek weten en over welke informatie beschikt u reeds?
 • Onderzoeksmodel: Welk onderzoeksmodel (afstammingsreeks,  genealogie,  kwartierstaat) sluit aan bij uw vraag? 
 • Scope: Tot hoever dient het genealogische onderzoek terug in de tijd te gaan?
 • Uitvoering: Hoe dient het eindresultaat opgeleverd te worden, als digitaal rapport of hardcover boek?
 • Budget: Welk budget is beschikbaar voor de opdrachtverlening?
 • Opdrachtverlening: Verleent u de opdracht geheel zelf of mede namens anderen?
 • Aanlevering genealogische gegevens: Heeft u genealogische startgegevens paraat voor aanlevering?
 • Aanlevering familiefoto’s: Heeft u digitale familiefoto’s (dit is optioneel) paraat voor aanlevering?

Stap 2 : Vrijblijvende offerte
Naar aanleiding van uw vraag ontvangt u een persoonlijk advies of een vrijblijvende op maat gemaakte offerte. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. De prijzen op de website dienen als leidraad. De oplevertermijn is gemiddeld één tot zes maanden, afhankelijk van het aantal reeds lopende opdrachten en de afhandeltermijn van extern opgevraagde informatieverzoeken bij archiefinstellingen.

Stap 3 : Schriftelijk akkoord
Neem de tijd om de offerte goed te bestuderen en stel vragen bij onduidelijkheden.
Na uw schriftelijk akkoord worden de vervolgstappen in gang gezet.

Stap 4a : Aanlevering genealogische gegevens
Verzamel genealogische gegevens uit eigen familiekring over levende en overleden familieleden tot circa drie generaties terug. Soms kan een trouwboekje, familiedrukwerk of ondervraging van andere familieleden al enige uitkomst bieden. Lever deze gegevens zo volledig mogelijk aan ten behoeve van het onderzoek. Een formulier is beschikbaar als download (Word) onderaan de website mocht u deze willen gebruiken. Meer informatie over de aanlevering van gegevens vindt u tevens terug op de laatste pagina van elke product specificatie. Gemakshalve staan ze hieronder opgesomd:

 • Voornamen;
 • Achternaam;
 • Geboorteplaats en -datum;
 • Huwelijksplaats en -datum;
 • Overlijdensplaats en -datum;
 • Beroep (optioneel);
 • Anekdote (optioneel);

Stap 4b : Aanlevering familiefoto’s (optioneel)
Verzamel scherpe, representatieve, digitale familiefoto’s en lever deze aan om de publicatie nòg persoonlijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de gezins- of trouwfoto van uw (klein)kinderen, uzelf, uw ouders, grootouders, overgrootouders en/of betovergrootouders. Een formulier is beschikbaar als download (Word) onderaan de website mocht u deze willen gebruiken. Familiefoto’s hoeft u niet direct in de beginfase van het onderzoek aan te leveren. Vermeld onderstaande informatie per foto zodat een passend bijschrift overgenomen kan worden in de publicatie:

 • Afgebeelde personen (wie);
 • Aangelegenheid (wat);
 • Plaats van de foto (waar);
 • Datering van de foto (wanneer);

Let op: Besteed extra aandacht aan de eisen voor het aanleveren van familiefoto’s:

 • Een gescande afbeelding met een minimale resolutie van 300 dpi (dots per inch) levert het scherpste resultaat op;
 • Zorg ervoor dat de foto’s zo recht mogelijk worden gescand, zonder krommingen;
 • Het bestandsformaat mag jpg, tiff of pdf zijn;
 • Een kwalitatief scherpe foto is minimaal 1 tot enkele MB’s groot. Wees dus niet zuinig met MB’s!;
 • Comprimeer de foto’s niet om ieder kwaliteitsverlies te voorkomen;
 • Vergroot de foto’s één voor één om te controleren of de kwaliteit toereikend is en voorkom ‘blokjes’;
 • Kortom: Wat u aanlevert, krijgt u letterlijk op papier te zien; 

Het gemiddelde aantal foto’s dat men doorgaans aanlevert ligt tussen de 5 en 15.
Er geldt een meerprijs indien er meer dan 20 foto’s aan de publicatie toegevoegd moeten worden.

Stap 5 : Genealogisch onderzoek
Op basis van de aangeleverde gegevens wordt verder genealogisch onderzoek verricht in originele, betrouwbare archiefbronnen die door officiële archief- en erfgoedinstellingen ter beschikking zijn gesteld:

 • Doop-Trouw-Begraafregisters (vóór 1796/1811);
 • Burgerlijke Stand (vanaf 1796/1811);
 • Bevolkingsregisters;
 • Overige archiefbronnen;

Tijdens het genealogische onderzoek wordt u om de twee à vier weken op de hoogte gehouden van de voortgang.
Andersom staat het u altijd vrij om te vragen om een update.

Stap 6 : Samenstellen rapport
De onderzoeksresultaten worden in een genealogisch programma verwerkt om vervolgens tot een rapportuitvoer te komen, bestaande uit een titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, opsomming van de gevonden generaties met bronvermeldingen (elke generatie krijgt doorgaans één of twee pagina’s, desgewenst met toevoeging van uw aangeleverde familiefoto’s), index op persoonsnamen, spreidingskaarten, kolomdiagram beroepen, adreslijst geraadpleegde archiefdiensten en een grafisch stamboomoverzicht. Meer informatie over de inhoud van het rapport vindt u terug in de product specificaties.

Stap 7 : Betaling
U ontvangt de (aanbetalings)factuur op basis van de overeengekomen offerte.
De betaaltermijn bedraagt 14 dagen.
Levering (stappen 8 t/m 12) volgt na ontvangst van de betaling.

Stap 8 : Levering digitaal rapport en scans brondocumenten
U ontvangt revisie A van het digitale rapport voor review en separate scans van de brondocumenten per e-mail.
Indien deze bestanden vanwege de grootte niet per e-mail verstuurd kunnen worden, dan zal WeTransfer worden gebruikt voor de bestandsoverdracht.

Stap 9 : Review van het digitale rapport
U heeft nu de gelegenheid om iedere pagina van het digitale rapport grondig te reviewen en – indien nodig – gewenste wijzigingen in één keer kenbaar te maken voor revisie. Dit kunt u doen via aantekening in de pdf of opsomming
per e-mail onder vermelding van paginanummer en gewenste wijziging. Ik streef ernaar om het aantal revisies te beperken.

Aanvullende tips over het reviewen:

 • Twee mensen zien vaak meer dan één;
 • Overweeg om het rapport ook door één of meer familieleden te laten reviewen;
 • Neem rustig de tijd om het rapport te reviewen en laat het van tijd tot tijd bezinken;
 • Te veel focus kan averechts werken en de kans bestaat dat u ergens overheen leest;
 • Review het rapport een paar dagen later met een nieuwe, heldere blik;
 • Genealogisch onderzoek is en blijft mensenwerk, dit geldt ook voor het reviewen;
 • Verzamel alle commentaren en lever deze in één keer (geconsolideerd) aan;

Aanvullende informatie over het review proces:

 • Indien er geen wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie A als de finale revisie beschouwd;
 • Indien er wel wijzigingen gewenst zijn, dan wordt de revisie update eerst beoordeeld op hoeveelheid werk;
 • Een kleine update (tekst, lay-out) wordt niet doorbelast, een grote update (extra foto’s, nieuwe informatie) wel; 
 • Dit laatste wordt beschouwd als ‘redactioneel meerwerk‘ en geschiedt op uurbasis na overleg en uw akkoord;

Het komt soms voor dat een klant na het reviewen van het rapport besluit om de onderzoeksscope uit te breiden. Dit wordt gezien als ‘genealogisch meerwerk‘ en geschiedt eveneens op uurbasis na overleg en uw akkoord. Er kan bijvoorbeeld worden aangeboden om in een blok van één, twee of vier uur onderzoek te verrichten. Een onderzoek kan ook worden gestaakt omdat verder onderzoek niet meer mogelijk is. 

Stap 10 : Acceptatie van het rapport
De volgende drie stadia worden doorlopen om uw schriftelijke acceptatie van het rapport vast te leggen: 

 • Voorlopig akkoord: U geeft een voorlopig schriftelijk akkoord op het rapport;
 • Week bedenktijd: U krijgt een week bedenktijd; 
 • Definitief akkoord: U geeft een definitief schriftelijk akkoord op het rapport; 

Let op: Het akkoord geven voor het afdrukken van een boek is een beslissing, die niet dagelijks op uw pad komt.
Om deze reden wil ik er zeker van zijn, dat u 100% achter de inhoud staat en dat u 100% uw bijdrage aan het rapport heeft kunnen leveren.
Bij enige twijfel is het beter om het afdrukken van een boek nog even uit te stellen, u heeft immers een digitale versie van het rapport.

Stap 11 : Productie van het hardcover boek
De productie van het hardcover boek (het printen en binden) wordt in gang gezet na definitief akkoord.

Mocht onverhoopt na productie blijken, dat er een geconstateerde ‘fout’ over het hoofd is gezien, dan wordt een ‘addendum’ (wat toegevoegd dient te worden) en/of een ‘corrigendum’ (wat verbeterd dient te worden) opgesteld en nagezonden. Het is een inlegvel, dat ter verantwoording aan het boek toegevoegd dient te worden.

Ontvangt u liever een nieuw, gecorrigeerd boek dan is dat geheel uw keuze.
De bestelling wordt dan opnieuw geplaatst en de kosten (aantal boeken x € 50 of € 65 + € 10 porto) worden volledig doorbelast.

Stap 12 : Verzending
Het eindproduct wordt per aangetekende post naar uw huisadres verzonden.
De track en trace code wordt per e-mail verstrekt.
Het is mogelijk om naderhand hardcover boeken (aantal boeken x € 50 of € 65 + € 10 porto) bij te bestellen.

◄ Terug naar Stambomen            Verder naar Sierkwartierstaten