Stappenplan

Onderstaand stappenplan beschrijft het proces van eerste vraagstelling tot oplevering van het eindproduct.
Mocht uw vraag nog onbeantwoord blijven, laat het dan even weten.

Stap 1 : Genealogische vraag
Uw genealogische vraag kunt u vanzelfsprekend stellen per e-mail (info@cromberge.nl), via het contactformulier of telefonisch (06-49801330). Wij adviseren u vriendelijk om vooraf goed na te denken over een aantal praktische zaken:

  • Reden van uw vraag: Wat wilt u specifiek weten?
  • Onderzoeksmodel: Naar welk genealogische onderzoeksmodel gaat uw voorkeur uit, indien van toepassing?
  • Oplevering eindresultaat: Hoe dient het eindresultaat opgeleverd te worden, als digitaal rapport of hardcover boek?
  • Scope: Tot hoe ver terug in de tijd dient het genealogische onderzoek te gaan?
  • Aanlevering gegevens: Heeft u genealogische gegevens en eventueel fotomateriaal paraat voor aanlevering?
  • Budget: Welk budget is beschikbaar voor de opdrachtverlening?
  • Overweging opdrachtverlening: Verleent u de opdracht geheel zelf of deelt u de kosten met anderen?


Stap 2 : Vrijblijvende offerte

Naar aanleiding van uw vraag ontvangt u een persoonlijk advies of een vrijblijvende, op maat gemaakte offerte (prijsopgaaf, productspecificatie en algemene voorwaarden). De prijzen zoals vermeld op onze website zijn nauwelijks afwijkend van de offerte. 

Stap 3 : Overeenstemming
Na overeenstemming en schriftelijk akkoord op de offerte worden de vervolgstappen in gang gezet.

Stap 4 : Aanlevering gegevens
Verzamel genealogische gegevens uit eigen familiekring zoals volledige voor- en achternamen, plaatsen en datums van geboorte, huwelijk en overlijden en lever deze gegevens aan ten behoeve van het onderzoek. 
De privacywet wordt hierbij zorgvuldig in acht genomen.

Als aanvullende optie kunt u familiefoto’s (bijvoorbeeld de gezins- of trouwfoto van  uzelf, uw ouders, grootouders, overgrootouders en/of betovergrootouders) met een passend bijschrift (afgebeelde personen, datering en evenement) aanleveren om de publicatie nòg persoonlijker te maken. Een gescande afbeelding (jpg, tiff, pdf) met een minimale resolutie van 600 dpi (dotch per inch) levert het fraaiste resultaat op.

Stap 5 : Genealogisch onderzoek
Op basis van de aangeleverde gegevens wordt verder genealogisch onderzoek verricht in originele, betrouwbare archiefbronnen die door officiële archief- en erfgoedinstellingen ter beschikking zijn gesteld zoals de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, Doop-Trouw-Begraafregisters en overige bronnen. 

Stap 6 : Samenstellen rapport

De onderzoeksresultaten worden in een rapport verwerkt, bestaande uit een titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, opsomming van de gevonden generaties met bronvermeldingen (elke generatie krijgt doorgaans één of twee pagina’s, desgewenst met toevoeging van uw aangeleverde familiefoto’s), index op persoonsnamen, spreidingskaarten, kolomdiagram beroepen, adreslijst geraadpleegde archiefdiensten en een grafisch stamboomoverzicht.

Stap 7 : Betaling
U ontvangt de factuur op basis van de overeengekomen offerte.
Levering (stappen 8 t/m 12) volgt na ontvangst van de betaling.

Stap 8 : Levering digitaal rapport en scans brondocumenten
U ontvangt revisie 0 van het digitale rapport voor review en scans van de brondocumenten per e-mail.
Indien deze bestanden vanwege de grootte niet per e-mail verstuurd kunnen worden, dan zal WeTransfer worden gebruikt voor de bestandsoverdracht.

Stap 9 : Review van het digitale rapport
U heeft nu de gelegenheid om iedere pagina van het digitale rapport grondig te reviewen en – indien nodig – gewenste wijzigingen in één keer kenbaar te maken voor revisie. Dit kunt u doen via aantekening in de pdf of opsomming
per e-mail onder vermelding van paginanummer en gewenste wijziging. 

Aanvullende informatie over het review proces:
– Indien er geen wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 0 als de finale revisie beschouwd;
– Indien er wel wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 1 kosteloos voor u opgeleverd; 
– Indien er daarna meer wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 2 (en hoger) doorbelast;
– M.a.w.: De eerste reviewronde (revisie 1) is gratis, verdere rondes (revisie 2 en hoger) zijn voor rekening van de klant. Dit laatste wordt gezien als ‘redactioneel meerwerk’ op uurbasis en geschiedt in overleg en na uw akkoord;

Het komt soms voor dat een klant na het reviewen van het rapport besluit om de onderzoeksscope uit te breiden. Dit wordt gezien als ‘genealogisch meerwerk’ op uurbasis en geschiedt eveneens in overleg en na uw akkoord. Er kan bijvoorbeeld worden aangeboden om in een blok van één, twee of vier uur onderzoek te verrichten. Een onderzoek kan ook worden gestaakt omdat verder onderzoek niet meer mogelijk is. 

Stap 10 : Acceptatie van het rapport
De acceptatie van het rapport moet schriftelijk door u zijn bevestigd per e-mail.
Dit is zeer belangrijk als u een hardcover boek heeft besteld.
Een opdracht tot het afdrukken van een boek zal nooit worden verstrekt zonder acceptatie. 

Stap 11 : Productie van het hardcover boek
De productie van het hardcover boek (het printen en binden) wordt in gang gezet.

Stap 12 : Levering van het hardcover boek
Het eindproduct wordt per aangetekende post naar uw huisadres verzonden.
De track en trace code wordt per e-mail verstrekt.

Aanvullende informatie:
– Het is mogelijk om naderhand hardcover boeken bij te bestellen.

Terug naar ‘Stambomen’            Verder naar ‘Referenties’