Stappenplan

Onderstaand stappenplan beschrijft het proces van eerste vraagstelling tot oplevering van het eindproduct.
Mocht uw vraag nog onbeantwoord blijven, laat het dan even weten.

Stap 1 : Genealogische vraag
Uw genealogische vraag kunt u vanzelfsprekend stellen per e-mail (info@cromberge.nl), via het contactformulier of telefonisch (06-49801330). Wij adviseren u vriendelijk om vooraf goed na te denken over een aantal praktische zaken:

  • Reden van uw vraag: Wat wilt u specifiek weten?
  • Onderzoeksmodel: Naar welk genealogische onderzoeksmodel gaat uw voorkeur uit, indien van toepassing?
  • Oplevering eindresultaat: Hoe dient het eindresultaat opgeleverd te worden, als digitaal rapport of hardcover boek?
  • Scope: Tot hoe ver terug in de tijd dient het genealogische onderzoek te gaan?
  • Aanlevering gegevens: Heeft u genealogische gegevens en eventueel fotomateriaal paraat voor aanlevering?
  • Budget: Welk budget is beschikbaar voor de opdrachtverlening?
  • Overweging opdrachtverlening: Verleent u de opdracht geheel zelf of deelt u de kosten met uw familieleden?


Stap 2 : Vrijblijvende offerte

Naar aanleiding van uw vraag ontvangt u een persoonlijk advies of een vrijblijvende, op maat gemaakte offerte (prijsopgaaf, productspecificatie en algemene voorwaarden). De prijzen zoals vermeld op onze website zijn nauwelijks afwijkend van de offerte. 

Stap 3 : Overeenstemming
Na overeenstemming en schriftelijk akkoord op de offerte worden de vervolgstappen in gang gezet.

Stap 4 : Aanlevering gegevens
Verzamel genealogische gegevens uit eigen familiekring zoals volledige voor- en achternamen, plaatsen en datums van geboorte, huwelijk en overlijden en lever deze gegevens aan ten behoeve van het onderzoek. 
De privacywet wordt hierbij zorgvuldig in acht genomen.

Als aanvullende optie kunt u familiefoto’s (bijvoorbeeld de gezins- of trouwfoto van  uzelf, uw ouders, grootouders, overgrootouders en/of betovergrootouders) met een passend bijschrift (afgebeelde personen, datering en evenement) aanleveren om de publicatie nòg persoonlijker te maken. Een gescande afbeelding (jpg, tiff, pdf) met een minimale resolutie van 600 dpi (dotch per inch) levert het fraaiste resultaat op.

Stap 5 : Genealogisch onderzoek
Op basis van de aangeleverde gegevens wordt verder genealogisch onderzoek verricht in originele, betrouwbare archiefbronnen die door officiële archief- en erfgoedinstellingen ter beschikking zijn gesteld zoals de Burgerlijke Stand, Bevolkings Registers, Doop-Trouw-Begraafregisters en overige bronnen. 

Stap 6 : Samenstellen rapport

De onderzoeksresultaten worden in een rapport verwerkt, bestaande uit een titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, opsomming van de gevonden generaties met bronvermeldingen (elke generatie krijgt doorgaans één of twee pagina’s, desgewenst met toevoeging van uw aangeleverde familiefoto’s), index op persoonsnamen, spreidingskaarten, staafdiagram beroepen, adreslijst geraadpleegde archiefdiensten en een stamboomoverzicht.

Stap 7 : Acceptatie rapport
U ontvangt een preview van het rapport (pdf met een watermerkje) per e-mail. Dit is uw moment om iedere pagina grondig te bestuderen, gewenste aanpassingen kenbaar te maken voor finale revisie en te accepteren.

Stap 8 : Betaling
Na acceptatie van het rapport ontvangt u de factuur.

Stap 9 : Oplevering
Na ontvangst van uw betaling vindt de oplevering van het eindproduct (digitaal rapport/hardcover boek en scans van onderzoeksdocumenten) plaats.

Terug naar ‘Stambomen’            Verder naar ‘Referenties’