Stappenplan

Onderstaand stappenplan beschrijft het proces van eerste vraagstelling tot oplevering van het eindproduct.
Mocht uw vraag nog onbeantwoord blijven, laat het dan even weten.

Stap 1 : Genealogische vraag
Uw genealogische vraag kunt u vanzelfsprekend stellen per e-mail (info@cromberge.nl), via het contactformulier of telefonisch (06-49801330). Neem rustig de tijd om vooraf na te denken over een aantal praktische zaken:

 • Kernvraag: Wat wilt u specifiek weten en over welke informatie beschikt u reeds?
 • Onderzoeksmodel: Welk onderzoeksmodel (afstammingsreeks,  genealogie,  kwartierstaat) sluit aan bij uw vraag? 
 • Scope: Tot hoever dient het genealogische onderzoek terug in de tijd te gaan?
 • Uitvoering: Hoe dient het eindresultaat opgeleverd te worden, als digitaal rapport of hardcover boek?
 • Budget: Welk budget is beschikbaar voor de opdrachtverlening?
 • Opdrachtverlening: Verleent u de opdracht geheel zelf of mede namens anderen?
 • Aanlevering data: Heeft u genealogische startgegevens paraat voor aanlevering?
 • Aanlevering foto’s: Heeft u digitale familiefoto’s (dit is optioneel) paraat voor latere aanlevering?


Stap 2 : Vrijblijvende offerte

Naar aanleiding van uw vraag ontvangt u een persoonlijk advies of een vrijblijvende op maat gemaakte offerte. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. De prijzen op de website dienen als leidraad. De oplevertermijn is gemiddeld één tot vijf maanden, afhankelijk van het aantal reeds lopende opdrachten en de afhandeltermijn van extern opgevraagde informatieverzoeken bij archiefinstellingen.

Stap 3 : Overeenstemming
Na overeenstemming en schriftelijk akkoord op de offerte worden de vervolgstappen in gang gezet.

Stap 4 : Aanlevering gegevens
Verzamel genealogische gegevens uit eigen familiekring over levende en overleden familieleden tot circa drie generaties terug. Soms kan een trouwboekje, familiedrukwerk of ondervraging van andere familieleden al enige uitkomst bieden. Lever deze gegevens zo volledig mogelijk aan ten behoeve van het onderzoek. Een formulier is beschikbaar als download (Word) onderaan de website mocht u deze willen gebruiken. Meer informatie over de aanlevering van gegevens vindt u tevens terug op de laatste pagina van elke productspecificatie. Gemakshalve staan ze hieronder opgesomd:

 • Voornamen;
 • Achternaam;
 • Geboorteplaats en -datum;
 • Huwelijksplaats en -datum;
 • Overlijdensplaats en -datum;
 • Beroep (optioneel, niet verplicht);

Verzamel digitale familiefoto’s (optioneel, niet verplicht) en lever deze aan om de publicatie nòg persoonlijker te maken. Denk hierbij aan de gezins- of trouwfoto van uw (klein)kinderen, uzelf, uw ouders, grootouders, overgrootouders en/of betovergrootouders. Een gescande afbeelding (jpg, tiff, pdf) met een minimale resolutie van 600 dpi (dots per inch) levert het fraaiste resultaat op. Zorg ervoor dat de foto’s zo recht mogelijk worden gescand, zonder krommingen. Een formulier is beschikbaar als download (Word) onderaan de website mocht u deze willen gebruiken. Familiefoto’s hoeft u niet direct in de beginfase van het onderzoek aan te leveren. Vermeld onderstaande informatie per foto zodat een passend bijschrift overgenomen kan worden in de publicatie:

 • Afgebeelde personen;
 • Aangelegenheid;
 • Plaats van de foto;
 • Datering van de foto;

Stap 5 : Genealogisch onderzoek
Op basis van de aangeleverde gegevens wordt verder genealogisch onderzoek verricht in originele, betrouwbare archiefbronnen die door officiële archief- en erfgoedinstellingen ter beschikking zijn gesteld:

 • Burgerlijke Stand (vanaf 1796/1811);
 • Doop-Trouw-Begraafregisters (vóór 1796/1811);
 • Bevolkingsregisters;
 • Overige archiefbronnen;

Stap 6 : Samenstellen rapport
De onderzoeksresultaten worden in een rapport verwerkt, bestaande uit een titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, opsomming van de gevonden generaties met bronvermeldingen (elke generatie krijgt doorgaans één of twee pagina’s, desgewenst met toevoeging van uw aangeleverde familiefoto’s), index op persoonsnamen, spreidingskaarten, kolomdiagram beroepen, adreslijst geraadpleegde archiefdiensten en een grafisch stamboomoverzicht. Meer informatie over de inhoud van het rapport vindt u terug in de product specificaties.

Stap 7 : Betaling
U ontvangt de factuur op basis van de overeengekomen offerte.
Levering (stappen 8 t/m 12) volgt na ontvangst van de betaling.

Stap 8 : Levering digitaal rapport en scans brondocumenten
U ontvangt revisie 0 van het digitale rapport voor review en separate scans van de brondocumenten per e-mail.
Indien deze bestanden vanwege de grootte niet per e-mail verstuurd kunnen worden, dan zal WeTransfer worden gebruikt voor de bestandsoverdracht.

Stap 9 : Review van het digitale rapport
U heeft nu de gelegenheid om iedere pagina van het digitale rapport grondig te reviewen en – indien nodig – gewenste wijzigingen in één keer kenbaar te maken voor revisie. Dit kunt u doen via aantekening in de pdf of opsomming
per e-mail onder vermelding van paginanummer en gewenste wijziging. 

Aanvullende informatie over het review proces:

 • Indien er geen wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 0 als de finale revisie beschouwd;
 • Indien er wel wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 1 kosteloos voor u opgeleverd; 
 • Indien er daarna meer wijzigingen gewenst zijn, dan wordt revisie 2 (en hoger) doorbelast;

M.a.w.: De eerste reviewronde (revisie 1) is voor mijn rekening, verdere rondes (revisie 2 en hoger) zijn voor rekening van de klant. Dit laatste wordt gezien als ‘redactioneel meerwerk‘ en geschiedt op uurbasis na overleg en uw akkoord;

Het komt soms voor dat een klant na het reviewen van het rapport besluit om de onderzoeksscope uit te breiden. Dit wordt gezien als ‘genealogisch meerwerk‘ en geschiedt eveneens op uurbasis na overleg en uw akkoord. Er kan bijvoorbeeld worden aangeboden om in een blok van één, twee of vier uur onderzoek te verrichten. Een onderzoek kan ook worden gestaakt omdat verder onderzoek niet meer mogelijk is. 

Stap 10 : Acceptatie van het rapport
De acceptatie van het rapport moet schriftelijk door u zijn bevestigd per e-mail.
Dit is zeer belangrijk als u een hardcover boek heeft besteld.
Een opdracht tot het afdrukken van een boek zal nooit worden verstrekt zonder acceptatie. 

Stap 11 : Productie van het hardcover boek
De productie van het hardcover boek (het printen en binden) wordt in gang gezet.

Stap 12 : Levering van het hardcover boek
Het eindproduct wordt per aangetekende post naar uw huisadres verzonden.
De track en trace code wordt per e-mail verstrekt.
Het is mogelijk om naderhand hardcover boeken bij te bestellen.

◄ Terug naar ‘Stambomen’            Verder naar ‘Referenties’ ►